ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2493-

นราธิวาส : จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา พื้นที่พิเศษ ; สงขลา : จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระบบกึ่งบูรณาการ / ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ ไมตรี อินทุสุต. - [กรุงเทพฯ] : กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2545. - 57 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารสิ่งพิมพ์ ; ลำดับที่ 11/2545 . - เอกสารสิ่งพิมพ์ (กรมการปกครอง. กองวิชาการและแผนงาน) ; ลำดับที่ 11/2545. .

9747856867


การบริหารรัฐกิจ


นราธิวาส -- การเมืองและการปกครอง.
สงขลา

JF1358 / .ป746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544