ภัสรา ชวาลกร.

เงินทองต้องใส่ใจ = [Understanding personal finance] / ภัสรา ชวาลกร ผู้ประพันธ์และออกแบบหนังสือ. - พิมพ์ครั้งที่ 3, เพิ่มเนื้อหาใหม่ / ผู้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา สันติ กีระนันทน์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546. - 171 หน้า : ภาพสีประกอบ. 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.


หลักทรัพย์.
การลงทุน.
การเงินส่วนบุคคล.

HG4521 / .ภ65 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544