สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-

การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล / เรียบเรียงโดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง. - [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, c2003 [2546] - 75 หน้า.

9749166795


เขตอำนาจศาล -- ไทย.

KPT1590 / .ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544