ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546. - iii, 149 หน้า : ภาพประกอบ.

9747629437


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ศ645 2546

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544