หลักสูตรตราสารทุนสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาด = Certified marketing representative : equity / จัดทำโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2546. - 191 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9749161998


หุ้นและการเล่นหุ้น -- ไทย.
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ -- ไทย.
ตลาดหลักทรัพย์ -- ไทย.

HG5750.56 / .ห46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544