ภัทรา นิคมานนท์.

การวิจัยทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ = Research in education and social sciences : SPSS/FW version 10 / ภัทรา นิคมานนท์. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษราพิพัฒน์ จำกัด, 2544. - 8, 376 หน้า : ภาพประกอบ.

9745277444


การศึกษา -- วิจัย -- วิธีวิทยา.
สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- วิธีวิทยา.

LB1028 / .ภ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544