มานิตย์ จุมปา.

รวมบทความเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ / โดย มานิตย์ จุมปา. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546. - 5, 274 หน้า.

9742032238


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ม64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544