เสถียร ฉายเสนา.

ค่าวพระยาพรหม ; และ, ค่าวหงษ์หิน : อมตวรรณกรรมแห่งลานนาไทย / โดย เสถียร ฉายเสนา. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. เจริญรัฐการพิมพ์, 2545. - 72, 598 หน้า.

ค่าวหงษ์หิน ดัดแปลงจากต้นฉบับเดิมของพระยาโลมาวิสัย. มีภาคภาษาล้านนาประกอบ.

9743442383

PL4202 / .ส83 2545

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544