โดมิงเกซ, โจเซฟ อาร์., ค.ศ. 1938-1997.

จะเลือกเงินหรือชีวิต : เปลี่ยนทัศนคติต่อเงิน สู่อิสรภาพของชีวิต / โจ โดมิงเกซ และ วิคกี้ โรบิน เขียน ; พล วงศ์พฤกษ์ แปล ; นวลคำ จันภา บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546. - 15, 499 หน้า : ภาพประกอบ.

9747233681


การเงินส่วนบุคคล

HG179 / .ด94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544