หยุด แสงอุทัย, 2451-2522.

กฎหมายอาญา ภาค 1 / หยุด แสงอุทัย ผู้เขียน ; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ บรรณาธิการ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 18, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544. - 16, 273 หน้า : ภาพประกอบ.

9745717681


กฎหมายอาญา.

KPT3800 / .ห44 2544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544