ยรรยง เจริญพงศ์.

ปั่นทวนลม / ยรรยง เจริญพงศ์. - กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2546. - 190 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่.

9742309255


ยรรยง เจริญพงศ์--การท่องเที่ยว.


การท่องเที่ยวทางจักรยานสองล้อ -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

DS522.6 / .ย44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544