หมื่นใจสู่ล้านนักศึกษาไทย ร่วมขจัดภัยคอร์รัปชั่น : ประมวลคำขวัญดีเด่นเพื่อรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามโครงการสถาบันอุดมศึกษาร่วมรณรงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นของประเทศตามนโยบายรัฐบาล / ประมวลและจัดทำรูปเล่ม วันนี นนท์ศิริ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. - 44 หน้า.

9746503853


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.
คำขวัญ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544