คอตเลอร์, ฟิลิป,

การจัดการการตลาด / ผู้แต่ง Philip Kotler ; ผู้แปลและเรียบเรียง ธนวรรณ แสงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด, 2546. - x, 866 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9748831272


การตลาด -- การจัดการ

HF5415.13 / .ค524

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544