โครงการการประเมินผลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ : รายงานวิจัย / โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ; กองบรรณาธิการ ระพีพรรณ คำหอม ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทบางกอกบล๊อก จำกัด, 2547. - 9, 241 หน้า : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

9745709107


การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ -- ไทย.

HV1484.ท92 / ค94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544