เราจะป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในยุคปฏิรูปกันอย่างไร / โดย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2546. - iv, 78 หน้า.

สัมมนาวันพุธที่ 15 มกราคม 2546 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุม

JQ1745.ก55ฉ5 / ก642

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544