โครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย รวมรายงานวิจัยกรณีศึกษา / [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2546?] - 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


สังคมสงเคราะห์ -- ไทย.
คนยากจน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544