รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม.

เสกฝัน ปั้นหนัง : บทภาพยนตร์ : Three-act structure screenwriting / รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม. - กรุงเทพฯ : บริษัท บ้านฟ้า จำกัด, 2547. - XIII, 293 หน้า.


การเขียนบทภาพยนตร์

PN1996 / .ร625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544