ไทยเรียกร้องความยุตติธรรม / กรมโฆษณาการ. - [พระนคร] : กรม, 2483. - 1 เล่ม (หน้าไม่เีรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่.


ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 8, 2477-2489.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ฝรั่งเศส.
ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา.

DS584 / .ท944

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544