นันทวัฒน์ บรมานันท์.

การให้สิทธิประชาชนฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : รายงานการวิจัย / โดย นันทวัฒน์ บรมานันท์. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2546. - ก-ฌ, 261 หน้า.

9747725142 (2548)


ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
สิทธิพลเมือง -- ไทย.

KPT2620 / .น63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544