วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเรียนจาก ศปร. 1 / [จัดทำโดย] คณะทำงานเรียบเรียงรายงานผลการวิเคราะห์และวินิจฉัยข้อเท็จจริงวิกฤติทางเศรษฐกิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะทำงาน, [2545] - viii, 140 หน้า : ภาพสีประกอบ.


กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ


นโยบายการเงิน -- ไทย


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2540

HC445 / .ว68816

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544