นายกฯ ทักษิณกับการแก้ปัญหาสังคมและความยากจน เชิงบูรณาการ / กองบรรณาํธิการ พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย, 2546. - 106 หน้า : ภาพประกอบ.

สาระจากการประชุมเชิงปฏิิบัติการ "การแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ" ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 จัดโดย กระทรวงมหาดไทย.


ความยากจน -- ไทย -- การประชุม
การถือครองที่ดิน -- ไทย -- การประชุม.
เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย -- การประชุม

HC445.ฮ9ย6 / ก633

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544