โคลงโลกนิติ / สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร (ละมั่ง) ทรงพระนิพนธ์ ; ถอดความเป็นร้อยแก้ว เทพ สุนทรศารทูล. - [กรุงเทพฯ] : ดวงแก้ว, 2543. - 10, 438 หน้า : ภาพประกอบ.

9743440852


คำคมไทย
สุภาษิตและคำพังเพยไทย.

PN6095.ล9 / ด68

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544