พิพาดา ยังเจริญ.

จักรพรรดิ ขุนนาง นักรบ และพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นก่อนสมัยใหม่ / พิพาดา ยังเจริญ. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - ก-ณ, 382 หน้า : ภาพประกอบ. - ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ; ลำดับที่ 4 . - ศูนย์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชีย ; ลำดับที่ 4. .

9741326807


ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง -- ค.ศ. 1185-1600.
ญี่ปุ่น -- ประวัติศาสตร์ -- ค.ศ. 1185-1868.

DS857 / .พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544