ผลการดำเนินงานของโครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2527-2546. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการโครงการจีนศึกษา, 2547. - 56, ก-ว หน้า : ภาพประกอบ.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการจีนศึกษา.

จีนศึกษา

LG395.ก238 / ธ4912

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544