โคบายาชิ, อิซซ่า, ค.ศ. 1763-1872.

การเดินทางแห่งชีวิต : 250 บทกวีไฮกุของโคบายาชิ อิซซ่า = The journey of life : 250 haiku poems of Kobayashi Issa / แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี. - ปทุมธานี : ชมรมประชุมสภากวีโลก, [2543] - 48 หน้า.

9748791394

PL797.2.ก5 / 2543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544