ปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย์, 2522-

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลของชาวบ้าน : กรณีศึกษาบ้านท่าใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี / โดย ปฐมพงษ์ โตพานิชสุรีย์. - กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - ก-ช, 53 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

สารนิพนธ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)


การบริหารส่วนตำบล -- ไทย -- จันทบุรี.

JS7153.3.ก8 / ป34

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544