ฟรายด์แมน, กิล.

อยากอมทุกข์นักใช่มั้ย : คู่มือทรมานชีวิตฉบับสมบูรณ์ / ของ Gil Friedman ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547. - 159 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดวิชาการ .

9743230939


ความสุข -- อารมณ์ขัน.

BF575.ส7 / ฟ56

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544