วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย / วิชิตวงศ ์ ณ ป้อมเพชร. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2546. - 8, 271 หน้า : ภาพประกอบ.

9749590856


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว67724

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544