ขับเคลื่อนการจัดการสารเคมีไทยในกระแสโลก / บรรณาธิการ วรรณี พฤฒิถาวร, ธนพรรณ สุนทระ. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. - 70 หน้า : ภาพประกอบ. - สร้างสรรค์ปัญญา. ชุดนโยบายสาธารณะ ; ลำดับที่ 7 .

ประมวลสาระจากการประชุม "เวทีสาธารณะ : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในการเสริมสร้างสวัสดิภาพด้านสารเคมี" จัดโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9747206587


สารเคมี
สารเคมี -- การวัดความปลอดภัย

TP149 / .ข632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544