เลอสรร ธนสุกาญจน์.

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในทศวรรษใหม่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของประเทศ / เลอสรร ธนสุกาญจน์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546. - 66 หน้า. - สร้างสรรค์ปัญญา. ชุดนโยบายสาธารณะ ; ลำดับที่ 6 .

9747206544


ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
การส่งเสริมอุตสาหกรรม -- ไทย.

KPT1155 / .ล755

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544