รู้ทันทักษิณ / เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยคน, 2547- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9749191153 (ล. 1) 9749238796 (ล. 2) 9749191153 (ล. 3) 9749416457 (ล. 4) 9786118028309 (ล. 5)


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-
ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.
ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ.


นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.6.ท6 / ร77

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544