พิชัย นิลทองคำ.

การปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้โดยศาลล้มละลายกลาง / พิชัย นิลทองคำ, กมล ธีรเวชพลกุล. - [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2004 [2547] - 248 หน้า : ภาพประกอบ.

974918761X


การปรับโครงสร้างหนี้ -- ไทย.
การฟื้นตัวบริษัท -- ไทย.

KPT1147 / .พ626

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544