กิม, ย้ง, ค.ศ. 1924-2018.

จอมยุทธมังกรหยก. ภาค 1, วีรชนพิชิตมาร / กิมย้ง แต่ง ; คนบ้านเพ แปล. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2535. - 14 เล่ม : ภาพประกอบ.

แปลจาก: She diao yin xiong zhuan.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544