พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 / คำแปลภาษาอังกฤษ วิชัย นิมมานสมบูรณ์ = Direct Selling and Direct Marketing Act B.E. 2545 (A.D. 2002) / English translation by Wichai Nimmansomboon. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547. - 69 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9742031924


การขายโดยตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การตลาดขายตรง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
Direct selling -- Law and legislation -- Thailand.
Direct marketing -- Law and legislation -- Thailand.

KPT3420.ข64ก3 / 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544