ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / คณะผู้จัดทำ ธรรมรังสี วรรณโก ... [และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2547. - 8, 310 หน้า : ภาพประกอบ.

9743452109


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง--การพิจารณาและตัดสินคดี, การฟ้องร้อง, ฯลฯ


ศาลปกครอง -- ไทย.
เขตอำนาจศาล -- ไทย.
การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คดี.

KPT2764 / .ข574

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544