เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย.

ปั้นลูกน้องให้เป็นมือโปร / โดย เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย. - กรุงเทพฯ : ฐานมีเดีย เน็ตเวิร์คและบริษัท เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส จำกัด, 2546. - 135 หน้า : ภาพประกอบ.

9749093402


การนิเทศพนักงาน.
ความเป็นผู้นำ.
แรงจูงใจในการทำงาน.

HF5549.12 / .ก746

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544