คำวินิจฉัยภาษีสรรพากร ปี 2540-2545 [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์]. - กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, [2546?] - 1 ซีดี-รอม ; 3 นิ้ว.


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย -- ฐานข้อมูล.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544