วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์.

ภาคปฏิบัติกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. - กรุงเทพฯ : ทิพยดา, 2546. - 274 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

9749076303


ระเบียบการค้าต่างประเทศ.
การค้าระหว่างประเทศ.

K1005 / .ว656

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544