การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย : รายงานผลการสัมมนา วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2546 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ / [จัด]โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - [กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, 2546. - 125 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การประชุม
การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย -- การป้องกัน -- การประชุม.

JQ1745.ก55ฉ5 / ก6426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544