รายงานผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ : [รายภาค] = Report of ... health and welfare survey : [region] / กลุ่มสถิติประชากรและสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม. - กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2517- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายสองปี, 2546- - รายปี, 2517-2521 รายห้าปี, 2524-2544 - 2517-

ล. 1. กรุงเทพมหานคร -- ล. 2. ภาคกลาง -- ล. 3. ภาคเหนือ -- ล. 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ล. 5. ภาคใต้.


การสำรวจอนามัย -- ไทย -- วารสาร.


ไทย -- สถิติทางการแพทย์ -- วารสาร.

WA900.JT3.02 / ร6445

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544