คอยลิน อันวาร์.

ไฟใต้ใครจุด? / โดย คอยลิน อันวาร์, สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี. - กรุงเทพฯ : อินโดไชน่า พับลิชชิ่ง, 2547. - 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9749221028


ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย (ภาคใต้) -- ประวัติศาสตร์.
ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์ -- อิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช.

DS588.ก26 / ค544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544