เจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล.

ความจำเป็นของการมีกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ = The necessity of electronic funds transfer law / โดย เจษฎา ธนาสิทธิ์พันธ์กุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 9, 119 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


บริการโอนเงินด้วยเครื่อง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT961 / .จ753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544