วิกฤตสัญจรและปัญหามลพิษ / คณะผู้วิจัย นารี บุญธีรวร ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2537. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่.

สัมมนาวิชาการประจำปี 2537 เรื่องแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม : แปรแนวคิดสู่การปฏิบัติ 29 กรกฎาคม 2537 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร.


มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
มลพิษทางอากาศ -- ไทย.

TD883.7.ท92ก4 / ว624

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544