สีดา สอนศรี.

การเลือกตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย = Elections in Southeast Asia : case studies of Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand / Elections in Southeast Asia : case studies of Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand โดย สีดา สอนศรี หัวหน้าโครงการ ; [ผู้วิจัย] วิทยา สุจริตธนารักษ์, ชัยโชค จุลศิริวงศ์, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. - [กรุงเทพฯ] : โครงการวิชาโทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 494 หน้า : ภาพประกอบ.

9745709379


การเลือกตั้ง -- อินโดนีเซีย.
การเลือกตั้ง -- มาเลเซีย.
การเลือกตั้ง -- ฟิลิปปินส์.
การเลือกตั้ง -- ไทย.

JQ778 / .ส63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544