กิรสนา หัวนะราษฎร์.

สร้างงานจริงด้วย Word อย่างมืออาชีพ [แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์] / ผู้เรียบเรียง, บรรยาย กิรสนา หัวนะราษฎร์. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน จำกัด, [2546?] - 1 ซีดีรอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

ความต้องการของระบบ: Pentium 133 ขึ้นไป ; RAM 16 MB ขึ้นไป ; ความละเอียด 800 x 600 pixels ; CD-ROM ; Windows 95/98/Me/NT/2000/XP.


ไมโครซอฟต์ เวิร์ด.


เวิร์ด โปรเซสซิง -- แบบเรียนสำเร็จรูป.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544