เวียงพร ไกรเกียรติสกุล.

มาตราร่วม (มาตรา 1-3) ในอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1949 กับการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยธรรม ในภาวะของการขัดกันทางกำลังทหาร = Common articles (1-3) in 1949 Geneva Convention and the protection of humanitarian rights in the time of armed conflict / โดย เวียงพร ไกรเกียรติสกุล. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547. - 5, 215 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9743688544


ผู้ประสบภัยจากสงคราม -- สถานภาพทางกฎหมาย
สงคราม (กฎหมายระหว่างประเทศ)
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม.

K5301 / .ว823

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544