สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, 2508-

ชีวิต ความคิด และการเดินทางของ ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา : นักสืบภาษาและนักมานุษยวิทยาสตรีคนแรกของไทย / สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. - [กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 137 หน้า : ภาพประกอบ.


บรรจบ พันธุเมธา, คุณ, 2463-2535.


นักภาษาศาสตร์ -- ไทย

P85.บ44 / ส73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544