วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์.

นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว = [The state' s economic policy in the reign of King Rama III] / วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. - 153 หน้า. - หนังสือในโครงการจัดพิมพ์เผยแพร่รายงานการวิจัย ; ลำดับที่ 11 .

9741327051


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 3, 2367-2394.

HC445 / .ว47

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544