สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, 2525-

การประชุมแคนคูน : ความผลิบานและโรยราของการค้าเสรี / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล. - กรุงเทพฯ : โครงการ WTO Watch, 2547. - 45 หน้า. - เอกสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ; หมายเลข 1 .

9745709522


การค้าเสรี -- การประชุม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544