พินิจ ทิพย์มณี.

หลักกฎหมายตัวแทน-นายหน้า / พินิจ ทิพย์มณี. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547. - 280 หน้า : ภาพประกอบ.

9742880468


ตัวแทน (กฎหมาย) -- ไทย.
นายหน้า -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT924 / .พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544